Bildts Dokumintasysintrum

BDS

Op deze site vindt u informatie over het Bildts Dokumintasysintrum. Via het keuzemenu bovenin kunt u kiezen voor foto’s, films of voorwerpen. Op dit moment, april 2016, staan er zo’n 9800 foto’s op de website, maar liggen er nog zo’n 6000 te wachten op verwerking. Het aanbod van films groeit gestaag, evenals de voorwerpen.
Hebt u zelf foto’s, films, voorwerpen of ander interessant materiaal dat niet verloren mag gaan, neem dan contact met ons op. Foto’s kunnen worden in gescand, films worden onder bepaalde voorwaarden gedigitaliseerd en voorwerpen gefotografeerd en met beschrijving op de site gezet.
Bent u geïnteresseerd in een bepaalde foto, dan kunt u deze opvragen via het contactformulier bij de betreffende foto. Is de foto bestemd voor publicatie, dan is bronvermelding een vereiste. Hebt u opmerkingen of aanvullingen bij foto’s, ook dan kunt u uw reacties achterlaten op het contactformulier.


Nieuws

16-01-17  Gedichte-aven op het Bildt

Donderdag 26 januari is het landelijke gedichtendag, en net als vorige jaren haakt het Bildt hier op in met de Gedichte-aven op het Bildt.

tijdens deze avond worden gedichten voorgedragen in het Bildts, Fries of Nederlands. De voordrachten worden afgewisseld met muziek; dit keer van een rasechte Bildtse muzikant, maar wie dit is? Kom kijken en luisteren!

De avond begint om half acht, in de bibliotheek van St.Annaparochie. Toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening.

De voordragers worden ingeleid door Yntskje Dijkstra, die dit met kennis van zaken en met humor doet. De organisatie is in handen van Jan Faber en Frootje de Weert, namens het Bildts dokumintasysintrum en Stichting Bildts Aigene. 

Wilt u nog meedoen? dan deze week opgeven via de bibliotheek of via bildts@bnfrl.nl.

 

 


+ Lees het hele artikel

23-12-16  foto's kerstborrel vrijwilligers

bijgaand een foto van de gezellige afsluiting van het jaar, 16 december j.l. 

in januari staan we weer voor u klaar, elke woensdagmiddag in de bibliotheek van St.Annaparochie.

wij wensen u fijne Kerstdagen en een heel goed 2017! 


+ Lees het hele artikel

19-12-16  Kerstburrel as ˘fsl˙tting fan 2016

Frijdegaven hewwe de metwerkers fan 't Dokumintasysintrum metnander 't jaar ôfslútten. 'n Happy en 'n dranky, 'n toespraky en 'n rollade met wat wyn met naar huus'; 't waar 'n heel gesellige en geslaagde aven.

Jou kin nag hyltiten elke woensdeg lâns komme fansels; at de bieb open is, binne de metwerkers d'r ok. En omdat de bieb niet dichtgaat, allen op baide Kerstdagen en Oud-en Nij, is 't Dokumintasysintrum ok gewoan te berikken.

hewwe jou nag foto's of andere materialen, of hewwe jou 'n fraag op 'n opmerking, kom dan woensdegs tussen half twee en half fijf lâns. De koffy en thee staat klaar! 


+ Lees het hele artikel

16-12-16  Kerstmarkt 16 december

op 16 december, vandaag dus, is het Bildts dokumintasysintrum aanwezig op de Kerstmarkt in sporthal De Bildtse Slag. In de stand van Bildts Aigene laten we samen met de andere organisaties van deze stichting zien waar we voor staan. 

Het Dokumintasysintrum neemt een aantal films mee, om onder de aandacht te brengen dat via onze site dorps- en andere films van het Bildt te bekijken zijn. 

Verder worden er kerstkaarten met Bildtse teksten verkocht; nog even wachten dus met het versturen van je kerstkaarten!

 


+ Lees het hele artikel

21-10-16  Informatieve en gezellige Stoomcursus geschiedenis door Tresoar

 
Zondagmiddag 16 oktober hield Tresoar de stoomcursus Geschiedenis in St.Annaparochie.  Zo'n 25 bezoekers kwamen door middel van o.a. een fimpje niet alleen meer te weten over de Friese, maar ook de Bildtse geschiedenis. Een kleine quiz leerde dat vooral jaartallen lastig zijn in te schatten. Want wanneer verscheen de eerste Leeuwarder Courant en wanneer werd Bonifatius nou precies vermoord? En hoe heetten St.Jacob, St.Anna en Vrouwenparochie in vroeger tijden?  De winnaars kregen een leuke attentie, en daarnaast kreeg elke bezoeker een " Sertifikaat fan deelname". Via de site van Tresoar lieten Binne Reitsma en Wilma Hogenhuis van Tresoar zien hoe je meer over je eigen woonplaats kon vinden, hoe je via het adresregister inzage had in de bewoners en vooral hun beroep in vroeger tijden, wie welke auto had gekocht ( zgn. B-nummers ) en verschillende andere zoekmogelijkheden. Ali Bronger bedankte de aanwezigen voor hun inbreng, en wees erop dat het Bildts Dokumintasysintrum eigenlijk een Tresoar in het klein was. Voorwerpen en foto's krijgen meerwaarde als het verhaal erachter bekend is. Binne en Wilma kregen van de voorzitter van het dokumintasysintrum een bloemetje aangeboden voor hun bijdrage in deze fijne, informatieve middag.
 


+ Lees het hele artikel


Bekijk het archief