Intro

`Tiden hawwe tiden`: Dokumintasysintrum Minnertsgea neemt na 18 jaar afscheid van Dooitze Zwart

Geplaatst: 20-01-14

Donderdag 16 januari was voor zowel het dokumintasysintrum als voor Dooitze Zwart een gedenkwaardige dag. Tijdens de vergadering van het dokumintasysintrum nam hij afscheid als commissielid. Dooitze heeft sinds de oprichting van de afdeling Minnertsga in 1996 met hart en ziel ingezet voor het dokumintasysintrum. Mede dankzij hem is er veel materiaal van Minnertsga ingeleverd, beschreven en later op de site gezet zodat ook de generaties na ons kunnen zien hoe Minnertsga er vroeger uitzag. Dooitze heeft in totaal 25 boeken en boekwerkjes uitgegeven, met titels als Dorpsperikelen: Minnertsga in de jaren dertig, Het werk van de tijd: 1920-1930, Gebouwen in en rond Minnertsga voor 1850, Minnertsga yn byld , Oantinkens oan Minnertsga en Tiden hawwe tiden. Met deze laatste titel als leidraad bedankte Ali Bronger, coördinator van het dokumintasysintrum, Dooitze voor zijn jarenlange enthousiaste inzet voor de afdeling Minnertsga. Hij kreeg naast een bos bloemen als kado een foto op canvas van de Havenstrjitte, de straat waar Dooitze is opgegroeid. Op op de site terug te vinden bij Minnertsga, straatnamen, Havenstrjitte), met op de voorgrond kinderen op de autoped. Een van deze kinderen zou Dooitze zelf zijn. Het dokumintasysintrum Minnertsga is sinds het opheffen van de Lytse bieb in dit dorp overgegaan naar de bibliotheek van St.Annaparochie. Vertegenwoordigers van Minnertsga blijven Aalzen de Haan en Gerrit Bouma. Bij hen kunt u materiaal of foto`s inleveren, die dan door de vrijwilligers in St.Anna verder zullen worden behandeld en op de site worden gezet