Intro

Bildts Dokumintasysintrum
Klik op de foto voor een vergroting
Deel Bildtse geschiedenis teruggehaald uit de Achterhoek

Geplaatst: 07-05-14

Oud-huisarts Klein van St. Anne hield ‘boerenboelgoed’ Dokter Klein, zoals de meesten hem nog zullen herinneren, woont samen met zijn vrouw in de Achterhoek aan de rand van Aalten. Het echtpaar is op hoge leeftijd maar zij komen met enige regelmaat nog steeds in St. Annaparochie op bezoek om inkopen te doen bij slager Bijlsma. Zij maken dan ook van de gelegenheid gebruik een bezoek te brengen aan het Bildts dokumintasysintrum voor een gezellig praatje. Als waardering voor het werk van de medewerkers van het Dokumintasysintrum nodigden dokter Klein en zijn vrouw de commissieleden van het Bildts dokumintasysintrum uit om maar eens naar Aalten te komen, want ze hebben nog veel meer spullen liggen van Het Bildt. Daarom waren bijna alle leden ( er miste een) van de commissie afgelopen zaterdag richting de Achterhoek afgereisd. In Bredevoort werden zij door dokter Klein en zijn vrouw ontvangen in een Middeleeuws restaurant waarna het gezelschap door ‘Hendrickje Stoffels’ werd rondgeleid door haar geboorteplaats Bredevoort. In de uitnodiging werd gesproken over “van Saskia naar Hendrickje”. Saskia in in St.Anna bekend als de vrouw van Rembrandt van Rijn, en in Bredevoort is veel aandacht voor Hendrickje Stoffels ( 1626 – 1663), de tweede partner van Rembrandt . Na een interessante rondleiding door Hendrickje zelf, en een kop koffie met heerlijk appelgebak, nam dokter Klein vervolgens zijn gasten mee naar huis waar zijn vrouw een geweldige lunch had staan. Het huis van het doktersechtpaar staat vol met herinneringen aan hun oude woonplaats St. Anna en bij ieder voorwerp heeft dokter Klein wel een verhaal te vertellen wat hij ook niet naliet om dat te doen. Hij weet nog erg veel over de tijd in St.Anna, en kan hier bijzondere anekdotes vertellen. In de kamer hangen veel schilderijen die gemaakt zijn door de St Annabuurster schilder Johannes Blanksma. Dat was voor de commissieleden een bijzondere gewaarwording want zij zijn op het ogenblik bezig het werk van deze schilder te inventariseren. Maar het bleef niet bij de schilderijen want in de oude schuur was nog veel meer te vinden. Zo kwam er een oude vlaskruiwagen voor het daglicht die uiteindelijk bij de vlasfabriek aan de Langhuisterweg vandaan komt. De commissieleden werden het met dokter Klein eens dat hij de vlaskruiwagen in bruikleen af te staan aan het Bildts dokumintasysintrum want dan kan die mooi gebruikt worden voor het expositie van het 25-jarig bestaan van het Bildts dokumintasysintrum. Verder stonden er nog een paar oude kamerkasten uit de Vlaswiek met elk zes legplanken. Dokter Klein vertelde dat er zes mensen sliepen op een kamer, vandaar dat iedere kast zes legplanken had. “Moeten jullie die ook meehebben?” vroeg hij. Aan een balk in de oude schuur hing ook een paar sliklaarzen. Op de vraag hoe hij daar aan kwam, vertelde dokter Klein dat hij eens was opgeroepen om de dood vast te stellen bij iemand die tijdens het werk in het slik was overleden. De overleden man was op een slikslee naar de zeedijk gebracht waar dokter niet anders dan de dood kon vaststellen. Dokter Klein heeft toen de sliklaarzen meegenomen naar de echtgenoot in St. Anne om het slechte nieuws over te brengen, maar dat bleek de moeder te zijn van de overledene. Moeder had de sliklaarzen niet meer nodig, “die kin jou wel metnimme! zei de moeder tegen dokter Klein. De sliklaarzen zijn nu weer terug op Bildtse grond. Toen dokter Klein zijn gasten ook nog wees op een zwaar houten heiblok dat vroeger gebruikt was om palen de grond in te slaan bij de zeedijk, werd besloten om ook dat zware heiblok ook maar mee te nemen richting Het Bildt. “Moet ik hier nu ook nog geld voor vragen?” vroeg dokter Klein zich af, “een symbolisch bedrag of zo?” De commissieleden waren net zo assertief als dokter Klein en zij boden hem meteen een degelijke oude gulden aan. Dat past per slot van rekening perfect bij zo’n boerenboelgoed. Al deze spullen zullen worden tentoongesteld met het verhaal er bij. Ook zal worden geprobeerd te achterhalen wie de drager was van de sliklaarzen. Dokter Klein kon zich geen naam meer herinneren, maar hij heeft de commissieleden wel op het spoor kunnen zetten. Laat in de middag namen de commissieleden van het dokumintasysintrum afscheid van dokter en mevrouw. Nog lang niet uitgepraat na een heel fijn bezoek. Op de foto ziet u een groepsfoto van de commissieleden met dokter en mevrouw Klein.