Intro

nieuwe foto's en voorwerpen

Geplaatst: 09-01-15

De medewerkers van het dokumintasysintrum zijn donderdag 8 januari bij elkaar geweest, om o.a. te praten over de aanstaande activiteiten rond het jubileumjaar. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. verder wordt in een vergadering met de medewerkers het ingebrachte materiaal doorgesproken. ook dit keer zat er weer heel "neskierig" spul tussen. Een kleine greep uit de lijst van 35 ingebrachte foto's en voorwerpen: - brieven over de oorlog van J. J. de Kapeijne van de Coppello, die in de pastorie van St.Jacob ondergedoken heeft gezeten. - boekwerkje "de 65-jarige geschiedenis van een van de eerste jamfabrieken in Nederland", ook bekend als 'Sloeps jamfabriek'. - de ochtendjas van wijlen dokter Kliphuis, de ochtendjas en kamerjas van mevrouw Kliphuis, met daarnaast een boek vol foto's over St.Anna. -informatie en dvd's van PKA St.Anna - interview van Radio Eenhoorn (1995) met een evacué uit Limburg - boekje van "den heer H. Sannes", over "het Bildt en Bildtkers van vóór 100 jaar"en "De Bildtsche Schutters in den Tiendaagsen Veldtocht 1831". - foto's, o.a. van de bouw van het gemaal van Zwarte Haan, de noodwoningen in de Altoenaestraat, schoolklassen, foto op hout van molen De Noordster en vele andere. Het materiaal wordt gefotografeerd, de foto's gescand en daarna via deze site of in de bibliotheek van St.Annaparochie in te zien.