Intro

Strúne in St.Jabik

Geplaatst: 20-02-15

28 februari: Strúne in St.-Jabik Na de eerste, succesvolle, strúnmiddag in Nij Altoenae, is komende zaterdag St.Jacobiparochie aan de beurt. Maar voordat ik u daarover meer vertel, eerst een correctie. De informatie bij de foto van het artikel over Nijl Altoenae was niet helemaal juist: de nieuwe school is in gebruik genomen op 6 januari 1984, en de oude school werd twee jaar later, in 1986 dus, afgebroken. Zaterdag 28 februari is de beurt aan Sint Jacob: tussen 15.00 en 17.00 uur komt het Bildts dokumintasysintrum strúnen in ’t Jabikshuus. De toegang is gratis, koffie en thee zijn verkrijgbaar. Wat nemen we mee? Foto’s van de scholen, de middenstand, aardappeloogst, vervoer en dergelijke. We draaien een paar dorpsfilms en nemen mappen met oude nota’s van St.Jabuurtster bedrijven mee, verder voorwerpen, een boek van de reisclub en nog veel meer. Heeft u foto’s of materialen? Houdt u grote schoonmaak? Het dokumintasysintrum is altijd op zoek naar meer foto’s en materialen, om de Bildtse geschiedenis in wat voor vorm dan ook te bewaren voor de toekomst. Voor St.Jabik kunt u denken aan informatie over de kaats- of voetbalvereniging, de duivenvereniging, de jeu- de- boulesclub, of elke andere vereniging. Schoolfoto’s zijn welkom, maar ook notulenboeken, schilderijen, erkenningen met bedrijfsnamen, foto’s van bedrijven, van straten, huizen, informatie over de diverse bands die er waren. Noem maar op. De foto’s kunnen ter plekke worden ingescand en voorwerpen gefotografeerd, zodat u uw kostbare materialen niet hoeft af te staan.