Intro

Informatieve en gezellige Stoomcursus geschiedenis door Tresoar

Geplaatst: 21-10-16

 
Zondagmiddag 16 oktober hield Tresoar de stoomcursus Geschiedenis in St.Annaparochie.  Zo'n 25 bezoekers kwamen door middel van o.a. een fimpje niet alleen meer te weten over de Friese, maar ook de Bildtse geschiedenis. Een kleine quiz leerde dat vooral jaartallen lastig zijn in te schatten. Want wanneer verscheen de eerste Leeuwarder Courant en wanneer werd Bonifatius nou precies vermoord? En hoe heetten St.Jacob, St.Anna en Vrouwenparochie in vroeger tijden?  De winnaars kregen een leuke attentie, en daarnaast kreeg elke bezoeker een " Sertifikaat fan deelname". Via de site van Tresoar lieten Binne Reitsma en Wilma Hogenhuis van Tresoar zien hoe je meer over je eigen woonplaats kon vinden, hoe je via het adresregister inzage had in de bewoners en vooral hun beroep in vroeger tijden, wie welke auto had gekocht ( zgn. B-nummers ) en verschillende andere zoekmogelijkheden. Ali Bronger bedankte de aanwezigen voor hun inbreng, en wees erop dat het Bildts Dokumintasysintrum eigenlijk een Tresoar in het klein was. Voorwerpen en foto's krijgen meerwaarde als het verhaal erachter bekend is. Binne en Wilma kregen van de voorzitter van het dokumintasysintrum een bloemetje aangeboden voor hun bijdrage in deze fijne, informatieve middag.