Intro

Gedichte-aven op het Bildt

Geplaatst: 16-01-17

Donderdag 26 januari is het landelijke gedichtendag, en net als vorige jaren haakt het Bildt hier op in met de Gedichte-aven op het Bildt.

tijdens deze avond worden gedichten voorgedragen in het Bildts, Fries of Nederlands. De voordrachten worden afgewisseld met muziek; dit keer van een rasechte Bildtse muzikant, maar wie dit is? Kom kijken en luisteren!

De avond begint om half acht, in de bibliotheek van St.Annaparochie. Toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening.

De voordragers worden ingeleid door Yntskje Dijkstra, die dit met kennis van zaken en met humor doet. De organisatie is in handen van Jan Faber en Frootje de Weert, namens het Bildts dokumintasysintrum en Stichting Bildts Aigene. 

Wilt u nog meedoen? dan deze week opgeven via de bibliotheek of via bildts@bnfrl.nl.

 

 

www.ontdekdebieb.nl